Trainen en uitleg

Pups

De puppy training is gebaseerd op positief trainen. En een begin maken aan wat commando’s op een leuke speels manier. Beginnen met de aandacht voor de baas want dat is natuurlijk wel het allerbelangrijkste!

Elementaire Gehoorzaamheid

De EG training is een beginnerstraining waarmee je zowel met een jonge als een oudere hond wat basiscommando’s leert. 
Denk hierbij aan de commando’s: zit, af, volgen aan de voet, blijven zitten en blijven af liggen. 
Ook het laten betasten/aaien en tandjes laten zien. Met als doel dat je als baasje een aantal commando’s kent, die je in verschillende situaties kunt toepassen en voor de hond een mooie leerschool voor een sociaal gewenst gedrag. Deze training wordt afgerond met een club examen.

VZH – VerkeersZekere Hond

Bij de training van VZH leert de hond zich sociaal en gehoorzaam te gedragen op straat. Keurmeesters die opgeleid zijn door de Commissie Werkhonden van de Raad van Beheer nemen dit examen af. Het diploma VZH kan een toelatingseis zijn om aan de andere trainingen deel te mogen nemen (zoals IGP).

Het programma VZH bestaat uit gehoorzaamheidsoefeningen op het veld en een praktijkgedeelte. Het praktijkgedeelte omvat een aantal oefeningen, uitgevoerd op de openbare weg in matig drukke situaties.

Internationale Gebruikshonden Proef

IGP is een sportdiploma voor werkhondenrassen. De IGP heeft 3 onderdelen te weten:

  1. Speuren
  2. Appel en apporteren
  3. Verdedigingswerk/Pakwerk

IGP reglementen zijn te lezen via de website van de raad van beheer. www.houdenvanhonden.nl